loader

Breaking News


Home > Health > કિડની સ્ટોનથી ગ્રસ્ત લોકોમાં ટાઇપ-2 ડાયાબિટીસનો ભય


Foto

કિડની સ્ટોનથી ગ્રસ્ત લોકોમાં ટાઇપ-2 ડાયાબિટીસનો ભય

July 18, 2018, 12:20 p.m.
      Whatsapp   

માનવમિત્ર, નવી દિલ્હી : તાજેતરમાં જ કરવામાં આવેલા નવા અભ્યાસમાં જણાવવામાં આવ્યું છે કે કિડની સ્ટોનથી પિડાઇ રહેલા લોકોમાં ૫ વર્ષનાં ગાળા બાદ ટાઇપ-૨ ડાયાબિટીસ થવાનો ખતરો વધી જાય છે. ૩૦ ટકા જેટલો ખતરો ટાઇપ-૨ ડાયાબિટીસનો વધી જાય છે. દ જરનલ ઓફ યુરોલોજીમાં અભ્યાસનાં તારણો પ્રકાશિત કરવામાં આવ્યા છે. ૨૩,૫૬૯ પુખ્તવયનાં તાઇવાની દર્દિઓને આવરી લઇને કરવામાં આવેલા અભ્યાસ બાદ આ મુજબનું તારણ સપાટી ઉપર આવ્યું છે.